FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy

Aplomo s.r.o.

Slovany 3051

Dvůr Králové nad Labem

54401

IČO: 60110023

DIČ: CZ60110023

 

Jméno a příjmení:           

Adresa:

Telefonní číslo:

Emailová adresa:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne _________________  jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu www.proste-drevo.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží

____________________________________

Datum nákupu: _______________________ Číslo objednávky: _____________________________

Datum doručení: ______________________ Číslo nákupního dokladu: ______________________

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši

________________ Kč a _______________  za poštovné, které mi bylo účtováno se zbožím a

to ve prospěch mého bankovního účtu___________________________________________________

a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Vlastnoruční podpis: ____________________________

V ________________ dne ______________

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

Odstoupení od smlouvy - formulář ke stažení v pdf >>>